PPHU "MAX-FOL"

Producent  opakowań  foliowych, papierowych i toreb reklamowych z nadrukiem


JESTEŚMY NA RYNKU OD 1994 ROKU.                SPRAWDZONE TECHNOLOGIE.                 SOLIDNOŚĆ, SZYBKOŚĆ, JAKOŚĆ.

Klauzula informacyjna zgodna z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO. 

PPHU „MAX-FOL" JANUSZ TRYPUCKI UI.  Mazurska 13/16, 11-400 Kętrzyn informuje, że:

  • Administratorem Danych Osobowych, jest PPHU "MAX-FOL" JANUSZ TRYPUCKI ul.  Mazurska 13/16, 11-400 Kętrzyn
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do procesu sprzedażowego i realizacji umów.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  (RODO). 
  • Przysługa Pani / Panu  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  • Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  • Dane osobowe nie będą podlegały obowiązkowi zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.